Dw i’n da iawn heddiw, mae tywydd yn bedigedig. Mae hi’n iawn poeth. Yn y bore gweithiais i yn y tŷ, a yn y prynhawn rhedegais i. Wedyn bwytais i pasta yn y noswaith.

Nawr dw i’n ymlaciais yn y lolfa. Dw i’n meddwl dw i’n mynd i’r darllen.

Yfory dw i’n mynd i’r gweithio yn y tŷ eto. Mae gweith mawr gyda fi. Hefyd dw i’n mynd i’r siarad gyda fi ngoruchwyliwr i.